• Pitts Cox posted an update 1 year, 5 months ago

    phòng khám đa khoa vinh bao quy đầu là một trong những thủ thuật cắt bỏ phần da bọc phía đầu của dương vật lúc nam giới dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu. Thủ thuật này không chỉ góp một phần cải biến tính thẩm mỹ của đội ngũ sinh dục mà giúp cho việc vệ sinh trở thành dễ dàng hơn mà tình trạng nhiễm trùng đường sinh dục cũng đ…[Read more]

  • Pitts Cox became a registered member 1 year, 5 months ago